AXS ict diensten BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

AXS ict diensten BV
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
T +31 (0)88 1 123 100
W https://www.axs-ict.com 
E privacy@axs-ict.com.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn.
AXS ict diensten BV (hierna: “AXS”) verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
1. Websitebezoek: gegevens over je activiteiten op onze website;
2. Website-contactformulier: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer;
3. Sollicitatie: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, cv en motivatie;
4. Zakelijke klanten: namen, telefoonnummers en e-mailadressen van contactpersonen bij klanten; 
5. Particuliere abonnee*: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer.

* Een particuliere abonnee is een natuurlijk persoon die een computer-supportabonnement heeft afgesloten bij AXS ict. In het verleden werd deze activiteit uitgevoerd onder de handelsnaam ‘0900-8845’.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Door AXS ict worden geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van klanten of websitebezoekers verwerkt

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

AXS ict verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met je op te nemen wanneer je contactgegevens achterlaat op de contactpagina van onze website;
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief of andere (commerciĆ«le) informatie;
  • Om overeenkomsten met onze klanten uit te kunnen voeren;
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om je gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  • Om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.

Wanneer je niet langer nieuwsbrieven/ reclamefolders of andere commerciële (e-mail) berichten van ons wenst te ontvangen, dan kun je dit per e-mail (privacy@axs-ict.com) aan ons laten weten. Dan verwijderen wij jouw gegevens uit dergelijke bestanden. 
Wanneer je klant bent bij AXS ict en je vraagt ons om je persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij je niet langer onze diensten kunnen aanbieden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

AXS ict neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

AXS ict bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

AXS ict verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AXS ict blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden waar je door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Wanneer je doorlinkt worden er door deze platforms mogelijk cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met je persoonsgegevens omgaat. Je zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door AXS ict en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek sturen naar privacy@axs-ict.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. AXS ict wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

AXS ict neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. AXS ict heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Daarnaast beschikt AXS ict over een ISO 27001 certificering. Hiermee voldoen wij aan de strenge eisen die ISO stelt op het gebied van informatiebeveiliging. Een certificaat betekent dat een bedrijf niet alleen nu, maar ook in de toekomst de juiste maatregelen treft om informatie veilig te houden. We vinden het belangrijk om alles goed te regelen voor onszelf en onze klanten. Informatiebeveiliging speelt hierin een grote rol. Deze certificering garandeert dat wij de beveiliging van informatie goed hebben geregeld. Door middel van jaarlijkse interne en externe controles wordt gewaarborgd dat dit in de toekomst ook zo blijft. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@axs-ict.com.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

AXS ict gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING

AXS ict heeft het recht om haar privacy beleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van AXS ict te raadplegen. De privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2021.